açıklık

n. space, the open, openness, vacancy, clearness, plainness, straightforwardness, directness, distinctness, obviousness, aperture, baldness, berth, clarity, clearance, definiteness, demonstrativeness, distinction, distinctiveness, evidence
* * *
1. aperture 2. clarity 3. clearance 4. clearness 5. obviousness 6. openings 7. openness 8. patency 9. perspicuousness 10. opening (n.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • açıklık — is., ğı 1) Açık olma durumu, aleniyet 2) Uzaklık, mesafe 3) Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer 4) Boş ve geniş yer 5) Bir yerin uzaklara kadar bakılabilecek ve bakanın içinde ferahlık doğuracak durumda olması Kırlardaki açıklık insanı dinlendirir.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklık politikası — is. Siyasette açık, şeffaf olma, glasnost …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklık getirmek (veya kazandırmak) — bir konu veya sorunu anlaşılır duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklık kazanmak — bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağzı açıklık — is., ğı Ağzı açık olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dik açıklık — is., ğı, gök b. Bir gök cisminin gök eşleğinden olan açısal uzaklığı, yükselim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gözü açıklık — is., ğı Gözü açık olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sağ açıklık — is., ğı, gök b. Bir gök cisminin ilkbahar noktasından itibaren gök eşleği boyunca ölçülen açısal uzaklığı, açılım, gök boylamı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • vuzuh — açıklık …   Hukuk Sözlüğü

 • VUZUH — Açıklık. Açık ve anlaşılır şekilde olmak. Netlik. * Aydınlık. * Edb: İfadede açıklık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • açukluk(g) — açıklık, I, 150, § yüz açuklug ı; yüz gülümseyişi ı, 150 § kapug açuklugı; kapı açıklıgı. I, 150 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.